וישבתם לבטח בארצכם
י"ג תשרי

By Eishel HaChnosses Orchim-בסיוע ארגון אש"ל — הכנסת אורחים
And Igud Talmidei HaYeshiva-ואיגוד תלמידי הישיבות העולמי — 770
Oct 2, 2017-13th of Tishrei 5778

ברגשי גיל ושמחה הננו להגיש לקהל אורחי המלך, "אשר הרגש החסידי שלהם האיר בהם בגילוי" ובאו להיות בחודש השביעי בבית חיינו - 770 - בית משיח, להסתופף בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, "בחצרות בית ה'", את הקובץ הרביעי בסדרת קבצי חודש תשרי בליובאוויטש תשע"ח, "וישבתם לבטח בארצכם".

קובץ זה יוצא לאור לקראת י"ג תשרי ה'תשע"ח. נמצאים אנו בעיצומה של שנת היובל, שנת החמישים למלחמת ששת הימים, ולנבואת כ"ק אדמו"ר בנוגע למחמה זו. בהקשר לכך, קובץ זה עוסק בעיקר בעניינים הקשורים למלחמת ששת הימים ולאירועים שבו בעקבותיה. בקובץ ימצא הקורא סקירה נרחבת ומקיפה יחסו החם של כ"ק אדמו"ר למפעל ההתנחלויות, בשילוב עובדות ומסמכים בפרסום ראשון.

בנוסף, מובאת סקירה מרתקת על יחסו המיוחד של כ"ק אדמו"ר לעניינים שונים שעלו על סדר היום בעקבות כבישתו של הר הבית במלחמה זו.

לבסוף, מובא חלק רביעי מיומן מפורט מימי חודש תשרי ה'תשמ"ח. היומן נערך על ידי 'המכון להפצת תורתו של משיח', מתוך הספר "תשרי בליובאוויטש - שלושה ימי קדושה רצופים", ותודתנו נתונה להם על כך.

בטוחים אנו שקובץ זה יוסיף בהתקשרותם של תלמידי התמימים האורחים לכ"ק אדמו"ר המתבטאת בעיקר בתוספת חיות בשליחותו היחידה "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש". ובוודאי שע"י מילוי שליחותו העיקרית, נזכה תיכף ומיד להתממשות הנבואה העיקרית "הנה זה משיח בא", עליה הובטחנו שקיומה אינו מוטל בספק והיא תתקיים בוודאות גמורה. פתח דבר ובוודאי שע"י ההתאספות במקומו של מלך וההתעקשות "לילך בעקבות אביו במסילות שדרך בהן רגלי האב, ובכל מקומות שהיה רגיל להמצא שמה", נזכה כבר להתראות עם כ"ק אדמו"ר פנים אל פנים בהתגלותו לעין כל, כאשר יכירו וידעו כל באי עולם כי יש מנהיג אחד לבירה זו, וכל דבריו נצחיים המה, ואף אחד מדבריו הק' לא חזר ריקם ח"ו, ואזי "נדרי לה' אשלם - נגדה נא לכל עמו"

To Dwell in Your Land In Peace
Booklet prepared by the students of 770 of discourses of the Lubavitcher Rebbe on Settling the Land of Israel. The Lubavitcher Rebbe wrote and spoke more about securing the safety of Israel's citizens than about any other mivzta campaign.

As the famous saying in Lubavitch goes: "Taste and experience", this booklet is in Hebrew. It consists of translations from the original unedited discourses that are normally inaccessible to those who don't read Yiddish.

Straight discussions from the time of the 6 Day War and from the Yom Kippur War about how Jewish Law (Shabbos: 329:6) applies today and to the land of Israel. The booklet focuses on the Rebbe's praise for Israeli governmental efforts to lock down security by establishing safe borders. When a country is acting in a belligerent fashion towards Israel, the Rebbe encourages what the military recommend: Preempt a strike. Hit them before they hit you. Following the rule in Jewish law: If someone comes to kill you, kill them first.

While it is unfortunately rare that this actually happens, the Rebbe discusses the halachic necessity for this to be, unique to the Land of Israel that is unlike other countries in Israel's situation.

For example: When a country has a war with another country, the rule is that whoever wins, gets the others land. On the other hand, the ruler that that won now has to worry someone else will conquer and claim their newly won land. And the rule follows that the new conqueror gets the land. Why is this different with the land of Israel, the Rebbe asks.

Because unlike other lands, once the Jews conquered the land (when they left Egypt), it became forever "The Land of Israel" as mentioned in every history book and religious tome. The very essence of the Land changed. So if someone else took it over, how ever many times after, it did not change the fact that this was the Land of Israel and will always be, the Land of Israel.

The booklet is 68 pages in Hebrew and is not a hard read.

Download The Booklet (Hebrew)
Chabad Rabbi Yossie Gerlitzky and Rabbincal Congress For Peace Slams MK Gafni's Push To Evacuate Settlements

Rabbi Gerlitzky: "We haven't suffered enough from these unfortunate arguments that claim to speak in the name of halakha?"

Based on article By Lahav Harkov in Jerusalem Post
August 22, 2017 17:37

Knesset member Mr. Moshe Gafni (of UTJ Party) bases his stance on concessions on a letter written by a leading prominent Rabbi, involving peace with Egypt in 1978.

Pikuach Nefesh (Rabbinical Congress For Peace), a Rabbinical group of over 400 Rabbis, slammed United Torah Judaism MK Moshe Gafni this week, for his comments in favor of evacuating settlements and unfaithfulness to the ones who voted him in, many of whom live in the very areas he wants to give away.

The Rabbinical Congress for Peace (also called: Pikuach Nefesh), is a group that was founded to oppose Israeli territorial concessions. They've spent much time and money erecting billboards against the peace process and educating the public about the dangers of giving land to terrorists entities.

The RCP protested Mr. Gafni's deception of orthodox voters. Mr. Gafni, a knesset member for the religious party "United Torah Judaism" did an about face in opposition even to his own party in calling for the evacuation of the mostly orthodox occcupied areas of Israel. While there was fierce protest amongst his disappointed constituency of voters, surprisingly, the biggest opposition came from Orthodox Rabbis, mainly the RCP lead by Chabad Shaliach in Tel Aviv, Rabbi Yossie Gerlitzky. The RCP represents over 400 prominent Israeli rabbis, mainly not Chabad.

Earlier this month, Mr. Gafni revealed what he claims is a previously unknown letter from the late Rabbi Elazar Menachem Man Shach z'l. If the letter is real, and its not clear that it is, purports to suggest that Rav Shach agreed to Israel's giving away land to terrorists. Rav Shach, the former head of the Ponevitch Yeshiva in Bnei Brak and his Degel Hatorah Party, wrote to then-Prime Minister Mr. Menachem Begin in 1978. At that time Mr. Begin was secretly negotiating peace with Egypt. Shach is purported to have written that “concessions made only for peace are not concessions.” He states his opinion which noboby espouses today, that in Jewish law “there is nothing preventing concessions of parts of the Land of Israel.”

There were a few Rabbis who claimed to have held that position before Gush Katif and then after the areas of Gush were given away and the full tragedy became apparant, they reversed their position stating that they were misled and did not fully understand the ramifications of the increased terror that concessionss would cause.

Safed Chief Rabbi Shmuel Eliyahu said that Mr. Gafni’s behavior was an “affront to the entire concept of Torah authority,” because he was bringing up an outdated letter. Outdated because, whoever held that position reversed themselves after the events of the summer of 2005, most noteably Rav Ovadia Yosef z"l.

Since that time, Rav Eliyahu said, there have been serious halachic debates on the status of the Land of Israel and that opinion is no longer accepted.

Rav Eliyahu pointed out that former Chief Rabbi Ovadia Yosef had ruled in favor of land for peace, but changed his mind following the wave of terrorism that came after the Oslo Accords were signed with the PLO. Yosef was the spiritual leader of Shas, which abstained on a 1993 vote on the Oslo Accords, allowing them to be approved by the Knesset.

“Different Israeli governments have tried dozens of miserable experiments to apply the land-for-peace formula, only to leave behind a long trail of Jewish blood and serious damage to the Israeli security,” he added.

Rav Eliyahu said that concessions would mean giving land to “haters of Israel, the partners of ISIS.”

Outside of religious circles, Rabbi Eliyahu is best known for his rulings forbidding the sale of Jewish homes to Arabs. (as this is a front for expanding terror activities)

In addition, a group of Chabad emissaries who were personally selected by Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel Schneerson to go to Israel in the 1970s wrote a letter protesting Gafni’s comments.

“This view, even in its time, was solidly refuted and stands in stark contradiction to established Halacha,” (Jewish law rulings) they wrote.

“How much more so it is irrelevant today, given the irrefutable evidence that every terrorist attack, rocket and mortar fire, shootings and knife attack was directly caused by Israeli concessions... The very territories delivered to our enemies as ‘concessions for peace’ have become bases for terrorist attacks against Jews.”

Rabbi Eliyahu Shleshinger, the chief rabbi of the Gilo and Mekor Chaim areas of Jerusalem, accused Mr. Gafni of being “asleep for the last 25 years”, "Politicing" and speaking “absolute nonsense.”

“Our enemies have no intention of accepting our existence, and no concession on our part will make them change for the better; rather, the opposite is true. The pure Torah position cannot be based on pipe dreams,” Rav Shleshinger said.

Based on article in Jerusalem Post
http://www.jpost.com/Israel-News/Rabbis-slam-Haredi-MKs-advocacy-for-evacuating-settlements-503118

See The Original Article

Print off This Article
MK Gafni Proposes Land Be Given For Peace. Enrages Rabbis Worldwide Who Say This Is A "Dangerous Move"

Rabbi Gerlitzky: "We have suffered enough from these unfortunate arguments that claim to speak in the name of halakha"


INN / Arutz 7
Aug 21, 2017
MK Moshe Gafni's (UTJ) stepped out of bounds, a number of haredi rabbis in Israel and the Diaspora say, arguing that by claiming that according to Jewish law "it is permitted to evacuate settlements," Gafni had gone far beyond his authority as a Member of Knesset.

Gafni recently claimed that the there is no religious prohibition to dismantle Jewish communities in Israel or to surrender land.

"There is no need to take settlements into consideration [in peace talks]. Concessions made for peace are not concessions at all, and according to Jewish law, it is permitted to evacuate settlements and return them to the Arabs." This position, Gafni argued, is based on the late Litvish Torah Sage Rabbi Shach's endorsement of territorial concessions. During the First Intifada, Rabbi Shach adivsed his followers not to visit Judea and Samaria at all.

In June, Gafni said that "the Palestinians were here before us," and that unless Israel becomes what he considers a Jewish state, it has no right to conduct any kind of negotiations.

In response, Tzfat Chief Rabbi Shmuel Eliyahu, the son of former Sephardic Chief Rabbi Mordechai Eliyahu, wrote that "it might have been possible to argue this matter theoretically, thirty of forty years ago; however, to show up today waiving outdated responsa and old letters is an effrontery to the entire concept of Torah authority."

"We must remember that from the time that those original theoretical discussions about the halakhic (relating to Jewish law - ed.) status of Israeli territories were held in the 1980s, different Israeli governments have tried dozens of miserable ‘experiments’ to apply the 'land for peace' formula, only to leave behind a long trail of Jewish blood and serious damage to Israeli security.

"Who among the legal experts of our time was greater than former Sephardic Chief Rabbi Ovadia Yosef, who, in his first examination of the issue ruled that it was permissible to concede Israeli territories 'in exchange for peace,' yet – as a man of Torah guided solely by the truth – did not hesitate for a moment to retract his opinion immediately after the wave of terror began following the Oslo Accords? He himself wrote that the negotiations in their entirety were fundamentally flawed, concluding that they were an instance of (based on Psalm 120:7): 'I am for peace, and should I speak? They are for war!'

"After all the blood that has been spilled due to the concessions of territories to our enemies, how dare a person talk about a 'Torah position' that 'prefers the transfer of territories in exchange for peace?' Is there a rabbi in the world today who still thinks that Jewish law supports the destruction of communities and the handing over of territories, positions, weapons and responsibility to those haters of Israel, the partners of ISIS, in close proximity to Jewish homes, G-d forbid?!"

Rabbinical Congress for Peace leader and famous legal authority Rabbi Eliyahu Shlesinger also serves as rabbi of Jerusalem's Gilo and Mekor Chaim neighborhoods. In his words, "Gafni seems to have been asleep for the last twenty-five years! He is talking today about ‘removing Jewish communities in exchange for peace!"

"This is absolute nonsense! Today, you don’t need to be a Torah scholar or halakhic authority to see the simple reality, which has always been clear – there has never been such a thing as 'handing over land for peace.' Our enemies have absolutely no intention of accepting our existence, and no concession on our part will make them to change for the better; in fact, the opposite is true. The true Torah position cannot be based on pipe-dreams."

Chief Rabbinical Judge of Paris and Rabbi of France's expatriate community in Israel Rabbi Yermiyahu Cohen said explained that Israel is only now realizing that all concessions bring terror and dangers.

"We have come to see that the famous law of the Shulkhan Aruch (code of Jewish Law - ed.), which prohibits the withdrawal from Jewish territories in order to save lives, is itself the only assurance of life! Both Jewish law and the reality of the situation demand of us today to proclaim loudly that the transfer of territories is itself the gravest danger, and that any concession and withdrawal will only increase the danger to Jewish life. Claiming the opposite will only weaken and endanger the people of Israel," Rabbi Cohen said.

Last week at the annual convention of the Chabad emissaries in Israel,participating rabbis issued a sharp protest against Gafni’s statements.

Most of these emissaries were personally sent by the Lubavitcher Rebbe forty years ago (from 1976-1978) from New York to Israel, in order to strengthen and broaden the activities of Chabad in the Holy Land.

"We strongly and painfully protest the insidious comments of Knesset member Moshe Gafni, who publicized this week the false and outdated 'position' that 'there is no need to take Jewish communities into consideration [in peace talks]. Concessions made for peace are not concessions at all, and according to Jewish law, it is permitted to evacuate communities and give them to the Arabs,'" the statement read.

"This view, even in its time, was solidly refuted and stood in stark contradiction to established halakha (Jewish law). How much more so is it irrelevant today, given the irrefutable evidence that every terror attack, rocket and mortar fire, shootings and knife attacks were directly caused by Israeli concessions and disengagements, until we have reached a situation in which the very territories delivered to our enemies as "concessions for peace" have become bases for terror attacks against Jews!

"It is inconceivable that an ultra-Orthodox MK would issue an open call against an explicit halakha in the Shulkhan Aruch, which even overrides the prohibitions of Shabbat, since this is a matter of saving lives, which takes priority over Shabbat observance itself!"

Rabbinical Congress for Peace Chairman and Central Tel Aviv Rabbi Joseph Gerlitzky said his organization will increase the number of activities intended to explain the Torah-true position on land concessions.

The statement, he said, has already been signed by 400 leading Israeli rabbis.

"We have suffered enough from these unfortunate arguments that claim to speak in the name of halakha," Rabbi Gerlitzky said. "The Shulkhan Aruch, Orach Chaim §499 predicted exactly what would happen if territories were given to our enemies, and it is inconceivable that we repeat the same, terrible mistake. Only a firm stance, based upon authentic Torah law, and a declaration that we will never deliver even an inch of Israeli territory – will guarantee security to the inhabitants of the land."

By: inn News Staff

See The Original Article

Print off This Article
"There was no advantage to this eviction. None. Zero. Nothing has changed for the better"

Fmr. IDF general: 2005 Gaza Disengagement was a mistake


WIN World Israel News / JNS
June 18, 2017

The Lubavitcher Rebbe said many times that the real experts on disengagement are the military. Not retired military looking to making political points, but generals and other officers who know first hand the problems of giving land. Last week, this surprising admission came out in an interview with the newspaper Yisrael HaYom where General Naveh gave his unpolitical opinion.

“There was no advantage to this eviction. None. Zero. Nothing has changed for the better there,” said Naveh, who commanded part of the Disengagement.

Maj. Gen. (ret.) Yair Naveh, who commanded the IDF’s withdrawal from northern Samaria in 2005, declared that Israel’s unilateral withdrawal from the Gaza Strip and Israeli communities in northern Samaria in 2005 was a “grave mistake.”

In an interview with the Israel Hayom daily, Naveh, who was GOC Central Command at the time of the Disengagement and later became IDF deputy chief of staff, said that reality has proven the move has failed to give Israel any security or diplomatic advantage.

“There’s no doubt that we weren’t able to create any sort of security advantage, neither in Gaza nor in Samaria,” Naveh said in the interview with Israel Hayom. “If the disengagement from Gaza contributed anything to history, it did so by proving that terrorism has nothing to do with the settlement enterprise, and by proving that an eviction of this nature cannot be carried out in such a way again.”

During the 2005 unilateral disengagement from Gaza, Israel evicted a bloc of 17 communities in the Strip and four communities in northern Samaria. The move, in which 8,600 Israelis lost their homes, remains highly controversial to this day, as it is directly linked to increased Palestinian terrorism and rocket fire emanating from Gaza.

“There was no advantage to this eviction. None. Zero. Nothing has changed for the better there. It had no added value to security or to anything else. It was a frustrating event that left a feeling that it was all for nothing,” Naveh said.

Naveh is now supporting the return to some of the four abandoned communities in Samaria.

A Failed Idea


Israel’s Defense Minister Avigdor Liberman said Thursday he “absolutely agreed” with Naveh’s assessment.

“The Disengagement was a mistake. It was an adventure and a mistake for which we’re still paying a high price,” Liberman said in an interview on the Kol Hai radio station.

“The idea behind the Disengagement, that the Arabs would all of a sudden want peace and would be our subcontractors on security, collapsed,” Liberman explained.

“We wound up with an agreement signed by the European Union, and [Palestinian Authority President Mahmoud] Abbas got the Gaza Strip handed to him on a silver platter. Two years later, Hamas seized control [of Gaza], and today we are seeing the results,” meaning a well-armed Hamas-run terror state, which poses a threat to Israel’s existence.

By: JNS.org and World Israel News Staff

See The Original Article

Print off This Article

Event Recalls the Miracles of 1967

Two speakers in Crown Heights shared different aspects of the Six Day War and how the battle has not ended with Israel's victory.

Sunday night May 28th, Crown Heights women met In the LYO Levi Yitzchok Library, to celebrate and remember the great victory of May 25, 1967.

May 25? Wait-a-minute!

I took history classes and I remember that Israel fought June 1st to June 7. Well, let’s just say there’s history, and there’s history. There’s secular history how people would like us to look at things after the fact. Then there’s real history- Lubavitch history!

On May 25th, the Lubavitcher Rebbe essentially won the war for Israel. This prediction of victory which he spoke of at the Lag BeOmer Parade a few days earlier appeared in Israeli newspapers thanks to a reel to reel tape sent by the Rebbe to Israel.

In that talk, the Rebbe promises: “Yeshua Karova LaVo!” – “Victory is close at hand!”

Speaking Monday night was Rabbi Kalman Weinfeld of the OK Labs who spoke of the halachas of not giving land (no- not a new section of Shulchan Oruch). He discussed what the Rebbe said is the main issue, that giving land creates a security problem. “Each time Shin-Peh (how the Rebbe would refer to former Prime Minister Shimon Perez) would even talk about giving land, there were terror attacks”.

Basically, the halacha is an obscure one in Shulchan Oruch in the section of “Who are We Obligated To Break Shabbos For”. This fascinating section has its source in gemora Eruvin, where it says that when non-Jews attack a Jewish town, in a non-Jewish country, the inhabitants are obligated to pick up weapons and go out to fight. Even if they are just coming for something so small and so insignificant such as straw.

What this has to do with making peace is simple. At first it looks confusing for aren’t the Arabs and Jews making peace agreements?

The two main points are:
The Halacha states that in the case of a non-Jewish country, if the Jewish town / city falls it makes vulnerable the middle of the country, making it easy to conquer. If there’s a doubt about why they are coming, you go out to fight.

The Rebbe using these principles now applies them to the Peace Process and the Land of Israel.

First of all, the Rebbe says. The Halacha states: “A Jewish town on the border of a non-Jewish country”.

In the Land of Israel that is so small? How much more so is giving even one-inch making the rest of the country easy to conquer. Since the land is about 35 miles wide and only 250 miles long, giving the smallest town, the smallest bit of land, moves enemy guns that much closer to the heartland of Israel’s major population centers. Which has been precisely the case with each gift of land to the new peaceful neighbor. They have simply moved their missile launchers closer and closer to Tel Aviv.

Which reminds me of a text I got from my cousin in Tel Aviv one Friday morning.

“Hi, I’m sitting in a bomb shelter. They’re shooting missiles at Tel Aviv”.

I text him back: “Impossible!”

I get an angry text back: “What do you mean “Impossible”?? There’s a war going on here!!”

I text back: “We made peace! How could there possibly be a war going on? They must be Love-missiles…”

The next text I got is unprintable, but you get the idea.

The second idea - Halacha 329 brings out is that of a “Doubt” about the attackers’ intention. “If in doubt, go out to attack. Don’t even wait! If you know they are coming? Go out and pre-empt an attack!”

Doubt? Attack? Who’s attacking? They come with olive branches and cups of Arak.

While Israel has solid trust in the Arabs making peace, the Rebbe points out they have a long history of murder under their belts. The rule in Jewish Law is that we don’t look into the hidden parts of a person’s heart, we look at what they did yesterday. What the Lubavitcher Rebbe does say that really clinches the argument is an odd statement: “They are making peace with Hitler and his professors”.

Didn’t Hitler die in 1945? Aren’t we getting a bit over-frantic? Calm-down!
“No!” The Rebbe says. Hitler is Hitler and his professors are just what he said. I was curious, for it’s a curious thing. I’ve found since I came to Lubavitch, that not once has the Lubavitcher Rebbe ever been wrong. Knowing this I went looking up this bit of history which the Rebbe seems very familiar with. I found a curious document from the United States National Archives and other material, in fact a flood of material of pictures and other information that paints a different picture than that the peacemakers portray.

The US National Archives are war records of the OSS, America’s war time security service during World War II. Included are other records such as Army and Nuremberg investigator’s records. These records were classified information until just recently in 2006, fifty years after the war when they were made public information. Look for yourself: https://www.archives.gov/files/iwg/reports/hitlers-shadow.pdf

Looking at this study of declassified documents there seems to be some confusion about Hitler dying. I mean, I thought he died didn’t he? That’s what I learned in school. Well, that’s not clear in these archives. It seems the USA and Britain and the USSR kept trying to confirm he was dead years after the war, which is kind of strange as his body was found. A body was found, but the dental areas were damaged beyond identification.

But the records tell another story.
About Hitler’s inroads during the war into Arab countries. About how present day Arab leaders were on the Reich’s payroll. How they were preparing for Nazi Germany to conquer the Middle East, even after the beginning of 1945! Even when the Germans knew they were losing the war, they were preparing for a German takeover of the Middle East. A point that puzzled some of the post war investigators. When Germany was getting pounded, contracts were made with leaders of today’s Arab terror movements. (the polite term is: Arab Nationalist movements)

It documents how the CIA followed German officers who just keep popping up in Arab countries (and in cahoots with terrorists) many years after the war. There’s “The Egyptian Nazi’s” a group of former Nazi officers who met in the early 1960’s, Eichmann included, to discuss blackmailing Israeli leaders who had helped them during the war.

How the post war Arab terror groups were interlaced with Germans. Not just one, but many! They seem to have been in every government in the Middle East, many changing names and even religion to become Muslims. Assisting Arab governments to model their rulership after the fascist model. Fancy that!

So now what Rabbi Weinfeld was saying made perfect sense. Being Israeli, he spoke about the everyday mistrust Arabs instill in Israel’s Jews. Yet, the Rebbe points out- “Now things are different?”

The second speaker was educator Mrs. Miriam Swerdlov. She spoke about the late Rabbi Yekusiel Rapp, a fervent advocate for the people of the Land of Israel. Rabbi Rapp worked for SOS Israel, raising money for their many projects advocating an end to the peace agreements. Signs on Israel busses, money for soldiers to refuse orders. Money for advocates arrested. Money for events.

Mrs. Swerdlov told a story about one Sunday morning receiving a phone call from Kuti. “Hello Mrs. Swerdlov! Good morning! Could you host a wedding today in your house?”

She agreed and a little bit later a not-so religious Israeli couple arrives with Rabbi Rapp and between preparing the house, she gave the kallah a crash course in marriage. Shortly after there was a fire and in the flames, one of the Swerdlov boys was found missing. The firemen went back in and rescued him.

Mrs. Swerdlov attributes the wedding to her families rescue and of course since the house was a total disaster, so the insurance company gave them money to rebuild, making it an even bigger and more modern house than before!

Addendum By Event Organizer Mrs. Tamar Adelstein
A big yasher koach to our speakers Rabbi Weinfeld and Miriam Swerdlov whose presentations were both interesting and entertaining. And, many thanks to the lovely crowd of ladies who attended. For the benefit of COL readers I'd like to repeat an important conversation Miriam shared with us from one of her tours to Israel. Looking over the valley beneath the Golan Heights at Tel Pachad, Miriam explained the strategic vantage the spot holds in protecting Israel from Syrian aggression. A couple standing nearby listening to her approached and the man began to ask Miriam if she had fought there in the Six Day War and whether or not she had lost any friends or family during the battle for it.

Miriam astutely guessed where the conversation was going but continued to converse with him as he recounted his army experience that , r"l, took the lives of fifteen of his comrades. He went on to say that he had brought his fiancee there to show her the place that had so shaped the person he became and then said, "I think it should be given away if it will bring peace." Miriam answered, "We are Lubavitchers and we have a different point of view; our Rebbe sees it differently."

He answered, "But you say we need it because we need to see who is at the bottom, but what difference does it make when both sides have spies everywhere and can report back suspicious activity? And, if one soldier's life can be saved by giving it away, then I want it to happen."

Miriam responded with a story about her father. Her father needed double canes to walk but he would say that although it left him vulnerable to attack by a passing dog, he'd learned that a dog will only bite when it smells fear. Instead he'd taught himself to signal confidence by standing tall and fearless. Inevitably the dog will give a sniff or two and move on realizing there is nothing to be gained. Indeed, the Lubavitcher Rebbe saw that fear and weakness invites pressure and ultimately contempt and places Jewish lives in danger. Allow me to conclude dear COL readers that this is not only a lesson for Shleimus HaAretz but a very deep lesson for life.

A Gutte Voch,
Mrs. Tamar Adelstein, coordinator
Crown Heights Women for the Safety and Integrity of Israel

The event was presented by Crown Heights Women for the Safety and Integrity of The Land of Israel.

To Read Original Article Click Here!

New Square Named In Jerusalem: Kikar Gush Katif

Israel Honors The Memory Of Gush Katif

June 20, 2017 4:45pm Inauguration

A new square is being dedicated in Jerusalem to honor the loss of Gush Katif communities of over 20,000 people and over 20 towns in the summer of 2003. They were given away in secret agreements that Israel still refuses to to reverse. The new square will be dedicated June 20th by Mayor Ron Bareket in a fomal ceremony at 4:45pm. The press and public are invited to attend. In many small ways the State of Israel is beginning to acknowledge that giving away this area was a bad move. It is hoped that this is a crack in the wall of silence surrounding discussion about ending the failed peace agreements. The refusal of Israel's supreme Court and other high officials including the present Prime Minister to even verbally acknowledgle the great damage these agreements have had for Israel both security-wise and in our foreign relations worries Israelis who find in response, that Israel is secretly conducting more talks about giving away even more of Israel's land, including Golan Heights. One mistake on top of more! This will mark more than a decade since the uprooting of Gush Katif and the disengagement.

The important historical lesson of Gush Katif, educates the Israeli public not only to mourn for the destruction of communities- but also to draw lessons for the future.

To Read Rest of the Article Click Here

Tonight! For Women Only - In Crown Heights 7:45pm Levi Yitzchok Library

Womens Conference On Eretz Yisrael commemorating the anniversary of the 6 Day War
FOR WOMEN ONLY

Shleimus HaAretz Conference 2017

When: May 28 7:45pm
Where: Levi Yitzchok Library 305 Kingston Ave, Brooklyn, NY 11213
For Ladies Only (sorry guys...)
DIRECTIONS click here:

There are so many fascinating angles to the stunning events of the Six Day War and the Lubavitcher Rebbe's leading (starring!) role back then and ever since including: initiating the Mivtzoim Campaign with Tefillin, the incredible spiritual and psychological support the Rebbe gave Israelis before and during the war predicting victory "Yeshua Karov LaVo!". (see below)The Rebbe's strategic advice in preemptively striking down the Egyptian Third Force in the Sinai. the miraculous liberation of YESHA, the Golan, the Sinai, and, of course, Yerushalayim and the Temple Mount. Not to mention encouraging and supporting new communities (Enough already with calling them "settlements"!!) throughout the newly won territories.

The events of the Six Day War also ushered in the Baal Teshuva epoch which has returned millions of Jews to Yiddishkeit throughout the Jewish World - and, needless to say, the Rebbe was and remains at the forefront of this magnificent story!

If you have any questions, please feel free to call me at 718-774-0914 or email: Cadelstein@aol.com
DIRECTIONS click here:

Looking forward to seeing you there Sunday Night 7:45pm!
Tamar Adelstein
Crown Heights Brooklyn USA

This appeared in Israeli Newspapers May 31st, 5 days before the 6 Day war broke out.

Yediot Achronot
May 31, 1967

"Hakadosh Baruch Hu Already Is Protecting The Holy Land! A Victory Is At Hand!"
The Rebbe of Lubavitch brings good news to his Chassidim and to the citizens of Israel.

By Menachem Barash
Jerusalem (translation from Hebrew)

"HaKodosh Baruch is already protecting the Land and our brothers and sisters living there. A major victory is on the way!"

This was the good news that the Admor of Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson gave over last week for the country of Israel which has been preparing for an oncoming enemy invasion. That is to say, for our brothers in the Land of Israel, they have nothing to fear, emphasized the Rebbe, and its proper that they shouldn't frighten others either. "I'm not comfortable with the frightening statements and predictions. G-d is standing guard and specifically in the Land of Israel.

About twenty thousand young Jews marched in New York in a parade on Lag BeOmer until the house of the Admor on Eastern Parkway in order to hear his words. They marched proudly with strength, ordered by age. When Lag BeOmer falls out on a Sunday, all the school children have off from school as happened this year. The Rebbe came out to greet the marchers and gave a short speech on the significance of this holiday of Lag BeOmer and its connection to Jewish children. However, the talk turned to the troubling events in Israel and about the great obligation which falls on every Jew to help in any way possible both physically and spiritually.

A special emissary of the Rebbe arrived yesterday bringing with him a tape of the Rebbe's speech.

His shaliach (emissary) said that the Rebbe is quite aware of whats going on in Israel and is following carefully the events as they unfold. Specifically the Admor is seeking to bring complete unity of every country to assist both physically and spiritually. The Rebbe maintains contacts with high officials in Israel and America and hears personally what goes on there.

Tzeirei Chabad (Lubavitch Youth Organization) in Israel is putting out in his name his prediction to Israeli soldiers who have been called up for duty in every part of the Land. In this uncertain time, he says in his message, "its obligatory upon each of your thoughts and deeds of every Jew, everywhere, to pray to "Elohay Zvaot" (the Rebbe used the military name of G-d that the prophetess Chana used, for we are Tzivot Hashem, the army of G-d) God of the army of Israel to guard over you and to protect you from all evil.

"The entire Jewish nation is ready to come to aid G-d in victory."
To download press release of the event: click here:

Sara Nachshon speaks about making the first bris milah in Maaras HaMachpelah since 1929. Then about her adventure camping out for a year in Beit Hadassah with other women for a year until the Israeli government opened up the area for Jewish settlement once again.


Mrs. Nachson, is wife of the famous artist Baruch Nachson. She then discusses how she buried her son in the ancient Jewish cemetery. The first Jewish burial there since the riots there of 1929. This is the sicha the Rebbe said (Yiddish) on the 6th of Tishrei 1979 (sicha 2)
To Listen (Time: 1hr 9min) click here:

Minister Ayoub Kara: "There is a Creator who protects Israel- The land of Israel is for the Jewish People"
Israeli Minister Speaking To Shluchim Convention in Israel

איוב קרא: "יחי אדוננו" בערבית, כל ארץ ישראל שייכת רק ליהודים.

Minister Ayub Kara Speaks About Israel Keeping The Land

Israeli Minister Ayub Kara, presently Minister in the Ministry in the Prime Minister`s Office and a former Knesset member of Likud who was censored by the Kenesset for his stand on not giving away Gush Katif (he was there until the end and had to be carried out by police), speaks for Chabad Shluchim in Israel at the annual Lubavitch Rabbinical convention.

Read The Rest Of The Article Click Here!

"I Cannot Support What Joel 3 Says Will Bring Destruction Upon The United States"
Congressman Louie Gohmert Speaking To Congress

Speaking to the United States House of Congress, Congressman Louie Gohmert says: "Hebron was in what is the Promised Land! How do the Palestinians deserve the land that was given as the Promised Land 1600 years before Mohammed ever existed? We are going to be tacking up a resolution that is designed to show discontent with the United Nations resolution."


Chabadinfo.com / CSPAN
January 9, 2017

Congressman says what Israel doesn't have the guts to say:
A Two-State Solution's bad for America and Bad for Jews...

Read The Rest Of The Article Click Here!

Rescue From Lebanon

Lubavitcher Rebbe Saves Family Lebonese Family From Destruction


Chabad of Maplewood / South Orange
courtesy of Bais Moshiach & Maariv
January 10, 2017

Rescue From Lebanon
By Shneur Berger

A Chabad Mikvah In Lebanon The tanks boomed while combat planes zoomed, one after another, towards the terrorists’ holdout and annihilated them. Thousands of snipers dispersed to various points in order to eliminate enemy targets; only the Lubavitchers drove around the Arab city Bhamdoun in Lebanon.

BEARDED MEN LOOKING FOR ICE

Thirty years have passed since the morning when hundreds of thousands of readers opened their Maariv, the Tisha B’Av issue 5742/1982. They were amazed to read that in the heart of Lebanon, in the midst of a fierce war, Lubavitcher Chassidim had built a mikva for the local Jews. This is how the article, written by Naftali Krauss, a Lubavitcher Chassid who worked for years as a journalist at Maariv, began:

A small truck with three bearded Jews drove around eastern Beirut last week. They were looking for ice! Many blocks of ice that would melt into 800 liters of water. The bearded men looking for ice in the capitol of Lebanon were Lubavitchers from Tzfas led by R’ Levi Bistritzky. They needed ice in order to fix the mikva in Bhamdoun, as per the request of a handful of Jews who live there.

He went on to describe the pitiful situation of the local Jews who wanted to observe mitzvos but were unable to:

Chabad Chassidim met two Jewish brothers, local residents, who are strictly observant. They complained that not only did they not have kosher meat, but the local mikva was not operable...

To Read The Rest Of The Article Click Here!

The Rebbe To Sadigura Rebbe: Jewish Unity Is Only Way To End Land For Peace

Preempting the UN: Minister of Religious Affairs Rav Gedalya Schreiber: The Rebbe told us how to keep Israel safe.


COLive.com / JEM
January 9, 2017

Mr. Gedalya Schreiber is former director general of Israel's Ministry of Religious Affairs and the Director General of the Chief Rabbinate of Israel. He was interviewed in his home in Jerusalem, July 2011 by JEM's: "Here's My Story" (Click to read whole article):

The summer of 1980 (4th of Tammuz 5740), I was serving as the director-general of the Religious Affairs Ministry in Israel. Rabbi Avraham Shapira, my colleague who would later become a member of the Knesset, invited me to attend his son's wedding in New York.

Once there, I took the opportunity to visit the Lubavitcher Rebbe. As it happened, the Sadigura Rebbe, Admor Rabbi Avraham Friedman, was also attending the wedding. He also planned to visit the Lubavitcher Rebbe, so together with Rabbi Shapira, we joined the Rebbe's entourage.

Having heard so much about the Lubavitcher Rebbe, and now preparing to meet him face to face for the first time, I felt a strong sense of apprehension. When I and the others arrived at 770 Eastern Parkway, we went directly into the Rebbe's study. The first thing that made an impression on me were the Rebbe's deep and penetrating eyes – they bore deep inside of me in a way that I can't describe.

The Rebbe first began by inquiring about the Sadigura Rebbe's institutions and about his plans for the future. The Sadigura Rebbe responded that most of his schools were in Bnei Brak while his synagogue was in Tel Aviv. As such, he was planning to move to live in Bnei Brak in order to be closer to his institutions.

Objected the Rebbe: "But if you move to Bnei Brak, what will become of the Jews of Tel Aviv?" "If all the Rebbes move away, they will be abandoned."

Apparently this argument touched the Sadigura Rebbe because, subsequently, he did not leave Tel Aviv – not until later when he reached an old age. Even then, the Rebbe made a point of returning from time to time to help the community there.

Next, the Rebbe brought up the painful subject of a plan to give away huge areas of the Land of Israel as part of a peace treaty with the Arabs. Our meeting was taking place just a year after Israel had returned the Sinai to Egypt. Now it was considering to do the same with the West Bank. Someone brought up this very point about these three areas having been bought as one reads in the Bible. The President used to give a Bible class and so he was not unfamiliar with this point and was embarrassed apparently by this remark and had no answer.

Read The Rest Of The Article Click Here

Governor Mike Huckabee to Shaliach to Tel Aviv Rav Yosi Gerlitzky: A 2-State Solution is a ‘Stupid Diplomatic Fantasy’

"I am surprised to find that there are Israeli statesmen who support this notion. It just increases the instability of the region and the threats against the State of Israel."


Chabadinfo.com
January 6, 2017

Former Arkansas Governor and Republican presidential candidate Mike Huckabee met this week with a delegation of rabbis from "Pikuach Nefesh", the Israeli based Rabbinical Congress for Peace. The rabbis wished to present the Torah’s view regarding the holy land and the prohibition against relinquishing land to foreigners
Former Arkansas Governor Mr. Mike Huckabee met this week with a delegation of rabbis from the the Israeli Rabbinical Congress for Peace movement.

Director of Pikuach Nefesh, Rav Yosef Yitzchok Gerlitzky wished to present to Governor Huckabee the Torah’s Biblical view regarding the Holy Land of Israel. Specifically, G-d's promises about the land and the source of the Biblical prohibition against giving the land to non-Jews.

The Rabbinical Congress for Peace was founded in 1993 in order to alert public attention to the clear position of the Torah concerning territories under Israeli rule. This halachic ruling is anchored in the supreme value in Jewish Law known as “the sanctity of life.” Saving a life supersedes the entire Torah. Because of this value, the Torah unequivocally forbids relinquishing even one inch of territory under Jewish rule or participating in any negotiations concerning withdrawal from any such territory.

The head of the Congress, Rabbi Yosef Gerlitzky presented to Mr. Huckabee the legal ruling signed by over 400 rabbis prohibiting negotiations to give away Israel's land and how these negotiations create a danger to residents of Israel. The Jewish legal ruling in Hebrew and who signed were translated into English. The honorable Mr. Huckabee showed great interest in the Biblical Jewish view on the subject.

The Governor told Rabbi Gerlitzky and the rabbinical delegation that the Torah’s view presents the most logical approach to the problem of land for peace and that a “two state solution” is a “stupid diplomatic fantasy which has no connection to reality”.

Thoughtfully he added: “I don’t know who invented this stupidity called ‘two states for two nations’ and what he was thinking". "I am surprised to find that there are Israeli statesmen who support this notion. It just increases the instability of the region and the threats against the State of Israel. I have no problem with a Palestinian state. They can set one up in Jordan, Lebanon, Saudi Arabia, one of the tens of large Arab countries. Why divide the tiny land of Israel up? Because of terrorist pressure or because of pressure from President Obama in the few days left to him?”

The rabbis thanked Mr. Huckabee for his time meeting with them and continued support of Israel and asked him to try to ensure that President Trump's administration will adopt a policy of unflinching support for Israel and the uncompromising struggle against Israel’s enemies. Huckabee promised to do all he can and added that Israel should always act according to its own interests and not try and make concessions to curry favor with world opinion. “Just as the Torah says, that any concessions made under pressure will lead to more pressure,” he said. “The Israeli concern about “what the world will say is a futile concern. On the contrary, everyone respects Israel and the Jewish nation. It’s important to transmit to the world that this is a special country, a holy land promised to the Jewish nation. We should say with pride that the basis for Jewish ownership of the land is not politics but belief. Without belief [in G-d] the land of Israel cannot survive but with belief- nobody can overcome it.”

The meeting was also attended by other members of the Congress, Rabbi Shalom Gold of Har Nof, Rabbi Yaakov Shapira, head of the Merkaz Harav Yeshiva and a member of the Chief Rabbinate Council and Secretary Rabbi Avraham Levin. Mr. Huckabee joked that he was surprised that so many rabbis had agreed on one issue. The rabbis responded that it is a Jewish law (Halacha) stated in the Jewish law books, called the Shulchan Aruch, and should be publicized by every rabbi. The attending rabbis blessed the honorable Governor Huckabee with continued success in his personal and public life and in his constant endeavors for the sake of Israel and the Jewish people, quoting the Biblical Blessing G-d gave to Abraham: "Those who bless you, will be blessed".
Amen ken yehi ratzon!

Read The Rest Of The Article Click Here

Chabad Rabbanim and Mashpiim Meet To Discuss Saving Amona

"Every Chabad Chossid must set aside time everyday to do something about saving Jews and the Land of Israel. Millions of lives are at stake"

December 18, 2016 - י''ח כסלו ע''ז

!קול זעקה ומחאה

המכתב יוצא במסגרת "מטה המאבק של חסידי חב"ד למען עמונה" והוא קורא לערוך כנסי מחאה והתעוררות. כמו כן, רבני חב"ד קוראים לעזור למתיישבים בכל מה שצריכים. בין החתומים: הרב שד"ב וולפא, הרב יצחק גינזבורג, הרב בן ציון גרוסמן, הרב זימרוני זעליג ציק, הרב ישראל הלפרין ועוד.

Chasidei Chabad LeMaan Amona
A letter went out from the organization of "Chabad Chassidim LeMaan Amona" (who stand for Amona). The letter asks that people organize protest meetings and specifically rabbis advocate for Israel's government to stop giving Jewish land to Israel's enemies thereby encouraging terror.

Chasidei Chabad for Amona pledged to help anyone organizing, lobbying or advocating to stop the removal of the Town of Amona's Israeli residents.

Attending and speaking were: Rabbi Ben Tzion Grossman, Rabbi Shimon Weishandler, Rabbi Yigal Pizam, Rabbi Zimroni Tzik, Rav Shalom Dov Wolpo, Rabbi Yitzchok Ginsberg, Rav Yisrael Halperin and many more

The Lubavitcher Rebbe has always encouraged Israel to settle the land. Since Israel is so little (only 30 miles wide) to take land where the opportunity appears. While much of the Land of Israel's land was bought before 1948, Israel doesn't seem to honor these sales and has unfortunately, has adopted a position of retreat and attrition. Meanwhile politicians continue more secret talks to give more land. Amona currently is a no-mans land, having been given away, as such, it is surprising that the government exercises jurisdiction over the area. The current residents have been living there for many years and until talks to give away land began, the government encouraged their town and many other towns and cities in the are of the West Bank.
Kol Koreh! To All Lubavitcher Chassidim Worldwide

We find ourselves ourselves now in a very critical position concerning the Land of Israel and Jews worldwide. Reprepresentives of the government of Israel ae continuing to put millions of Jews living in Israel in terrible danger G-d forbid, setting up a situation that could well lead to the deaths of Israeli Jews and an end to Jewish habitation on the land, G-d forbid.

It is well known what the Lubavitcher Rebbe said on this so many times, who fought the wars of G-d and won so many victories that today encourage Jewish settlement and increased quality of life on the Land. For sure, the main wars have been fought and this war as well, will have Jews being victorious.

But in the meantime, its not proper that the soldiers, Chayalei Beis Dovid, aren't seen and the voice of the king is not heard outside.

Therefore, according to the words and appeals of the Lubavitcher Rebbe Melech Hamoshiach shlit"a, we are protesting today against the government of Israel and its leaders, for according to their direction, G-d forbid, Jews are to be expelled from Israeli land and their land and homes are to be given to the Arabs G-d forbid.

We ask from each and every Chabad Chassid to set aside time to work on saving the land, your land, G-ds land.

This is to be done in two ways:
1. Spritually: To organize in every place there are Chabad centers, kinusei cherum with the saying of Psalms (tehillim) 121 and pesukim and to read over the Rebbes words explaining the great danger Jews in the Holy Land are being put into by their own government, god forbid.

2. In Gashmius: To help the israeli residents of Amona with all that they need.

Please G-d, through the small finger we of Anash put into helping, we will together merit to see swiftly the end of this terrible frightening decree. And the people of Israel should dwell in security and safety with the true redemption in happiness right now!!

Yechi Adonaynu Moraynu Ve Rabbeinu Melech HaMoshiach LeOlam VeEd
Signed:
HaRav Shalom Dov Wolpo
Rav Yigal Pizam
Rav Shlom Zalman Livkifker
Rav Zimroni Zelig Tzik
Rav Moshe Orenshtein
Rav Rafoel Tzvi Hartman
Rav Shimon Weishandler
Rav Ben Tzion Grossman
Rav Yisrael Noam Herpaz
Rav Chaim Levi Yitzchok Ginsberg

Rabbi Tanenbaum z"l Of Igud HaRabbonim Tells Story of Rabbi Avraham Hecht z"l

At a gathering in Crown Heights last year, Rabbi Gershon Tanenbaum ztz"l tells how he and Rabbi Avraham Hecht z"l campaigned for Eretz Yisrael.

Director RYAL Prof Shimon Silman: "Giving Land Only Rewards Terror! End Oslo and End Terror"

Sends Letter of Protest To Israel's PM Protesting Israel's Retreat From AmonaRabbi Yisrael Aryeh Leib Institute was founded in the memory of the British mathematician Professor Israel Schneerson, brother of the Lubavitcher Rebbe, a professor at University of Liverpool. Dr. Shneerson wrote original mathematical work on a very theoretical area of Eigenvectors and Eigenvalues. Practically, Eigenvalues and eigenvectors feature prominently in the analysis of linear transformations. The prefix eigen- is adopted from the German word eigen for "proper", "inherent"; "own", "individual", "special"; "specific", "peculiar", or "characteristic".

Originally utilized to study principal axes of the rotational motion of rigid bodies, eigenvalues and eigenvectors have a wide range of applications, for example in stability analysis, vibration analysis, atomic orbitals, facial recognition, and matrix diagonalization. In quantum mechanics, and in particular in atomic and molecular physics, within the Hartree–Fock theory, the atomic and molecular orbitals can be defined by the eigenvectors. In geology, especially in the study of glacial till, eigenvectors and eigenvalues are used as a method by which a mass of information of a clast fabric's constituents' orientation and dip can be summarized in a 3-D space by six numbers. In the field, a geologist may collect such data for hundreds or thousands of clasts in a soil sample, which can only be compared graphically. In Vibration analysis, Eigenvalue problems occur naturally in the vibration analysis of mechanical structures with many degrees of freedom. The eigenvalues are the natural frequencies (or eigenfrequencies) of vibration, and the eigenvectors are the shapes of these vibrational modes. In image processing, processed images of faces can be seen as vectors whose components are the brightnesses of each pixel. The dimension of this vector space is the number of pixels. The eigenvectors of the covariance matrix associated with a large set of normalized pictures of faces are called eigenfaces.

Prof. Shneerson died in 1957 and is buried in the Land of Israel.

To Download The Letter Click Here

Rabbi Fishel Jacobs: 2 State Solution Is Dead

"Two State Nightmare Is Dead"


American Thinker Magazine
November 20, 2016
By Rabbi Fishel Jacobs - (former Chabad Shaliach to Tel Aviv University)

It was shocking when it first appeared.
It had fatal consequences when it remained. It had calamitous potential on a national level.

The so-called Two State proposal was the most racist, venomous idea of the last generation.

For years it was kept alive by artificial respiration, in the minds of its proponents. Now, with President-elect Trump’s victory, it’s finally dead. No one will be saying kaddish. In the annals of the history of nations, there has never been a more insulting, degrading nor arrogant suggestion than the Two State solution. Imagine it anywhere else in the world. At one time it could have been Britain, Italy, the US.

Let’s let our imagination flow, briefly. Let’s call it OurLand. OurLand is inhabited and governed by People. A minority, OtherPeople, live in a couple of peripheral areas.

People have always tried to help OtherPeople....

Read The Rest Of The Article Click Here

Mark Langfan Shows Peace By Maps

Attorney Mark Langfan On CBN Presents The Problem Of Peace For America (and for Israel too)


by CBN News

Mark Langfan tireless advocate and President of "Americans for a Safe Israel", on CBN news presents what Israel's Foreign Ministry and Prime Minister cannot about the strategic problems of Israel's giving land for peace. By means of maps and special tools Mark personally developed, he walks you through the problem that Israel never seems to talk about. Watch this clever defense of Israel, on television that will leave you astounded. English with Hebrew Subtitles-

To have Mark come speak for your organization call: (212) 832-0200

To Read The Original Article (in Hebrew) Click Here

Tznius For The Land Of Israel

The Story Of One Woman's Odessey Into The World of Teaching Tznius

Spring, 2016 Issue
by N'shei Chabad Staff

THE DAY after a lengthy tznius meeting in Bais Rivkah, I noticed a 20% off JEM promo in my in box. "I don't have a special portrait of the Reb be," I thought to myself. "Perfect time to treat myself to one."

So I clicked on "Portraits of the Rebbe." There were 13 portraits listed. Without thinking I pressed on one of the middle ones, the one with the heavenly blue corner. It was a beautiful picture of the Rebbe, smiling and giving kos shel brachah to someone whose face was barely visible.

But I recognized who it is instantly. It was my late husband, Dr. Larry Resnick z"l.

How had I never seen this picture before?
Perhaps I was dreaming. I sent it immediately to all my children for confirmation. After an unequivocally unanimous "Yes, it's Daddy," I decided to buy it for my son on Shlichus in California. I emailed Rabbi Mendel Gourarie at JEM, a friend of my son from his Detroit days, to tell him of my discovery and inquire if he thought a 20 x 20 canvas of this photo would look good.

He replied, "We have this picture in that exact size hanging in our office, and we love it! But we had no idea it was Dr. Resnick!" (My late husband Larry served as one of the Reb be's personal physicians from 1977-1994.)

The picture was taken four weeks after our first son Yisroel Leib (Raleigh) was born, at kos she! brachah on Motzoei Pesach, 5741 (1981). He and his wife Fruma are now Shluchim in Northern Califor.nia, along with their six Shluchim-in-training, ka"h. Thirty-three years later the picture suddenly appears. I felt the Rebbe had sent me a present. I ran to Rebbetzin Leah Kahan (who together with Rabbi Yoel Kahan was the unterfirer at my wedding) and told her of the "miracle" with a warning, "Don't tell me I'm a baalas teshuvah! Don't take away my excitement!"

After a solemn silence, she said seriously. "Yes, it is definitely a present from the Rebbe." "Thank you for saying that," I told her. "Your words will surely serve to further this very important cause."

Now you may ask: what ''cause"?
Last year, I bumped into the director of Bais Rivkah's Head Start program at a wedding. Familiar with my tznius activism in Crown Heights, she confided, "Tomorrow night is parents' orientation, and the dress of some of the parents still leaves much to be desired. I wish you would be there to help."

"Really?" I asked. "Why not?" she replied.
So we devised a plan. That night, a friend of mine, Sara Junik, and I stayed up until 2:00 a.m. designing a flyer for the meeting, calling on parents to dress appropriately when entering the Rebbe's mosdos ....

To Read The Rest Of The Article Click Here

Igud HaRabbonim Rabbis Call for Protecting Sanctity of Kosel

Monday, August 8, 2016, the Rabbinical Alliance of America/Igud Horrabonim (RAA/IGUD) held its monthly convocation at the King David Center in Brooklyn, NY which opened with an emergency press conference calling upon the Ministry of Religious Affairs in Israel to support the position of the Chief Rabbinate regarding the Western Wall area

6th of Av, 5776 - August 10, 2016
by Mendel - COLliveMonday, August 8, 2016, 6:30 PM, the Rabbinical Alliance of America/Igud Horrabonim (RAA/IGUD) opened with an emergency press conference calling upon the Ministry of Religious Affairs in Israel to support the position of the Chief Rabbinate who oppose any and all innovations that serve to desecrate the sanctity of the Western Wall area.

Presidium Member of the Rabbinical Alliance of America/Igud Horrabonim, Rabbi Yehoshua S. Hecht spiritual leader of Chabad of Norwalk, emphasized that the purpose of this emergency press conference is to express support of the Chief Rabbinate of Israel as being the authority

To Read The Rest Of The Article Click Here

Shluchim Convention Attendees Protest Israel's Giving Land and Lack of Military Initiative

The following statement was issued to the media at the 40th Annual National Conference of the Lubavitcher Rebbe’s personal Emissaries in Israel:

Monday, August 29th, 2016
by Yeshiva World News StaffThe following statement was issued to the media at the 40th Annual National Conference of the Lubavitcher Rebbe’s personal Emissaries in Israel:

A Call to the Prime Minister and Government of Israel and to all our Jewish Brethren Around the World from the Israeli Emissaries of the Lubavitcher Rebbe

“We, the Israeli emissaries of the Lubavitcher Rebbe, who were personally sent to the Land of Israel by the Rebbe forty years ago in order to “inspire and encourage Jews to fulfill the Torah and mitzvot, and to rebuild the land both physically and spiritually,” include among us both municipal and community Rabbis, heads of yeshivot and kollels, and founders and administrators of educational and charitable institutions.

“We raise a heartfelt cry of painful and vociferous protest against the current situation in the Land of Israel, in which, for the last year, our enemies have unremittingly sought to harm our Jewish brethren – men, women and children – and during which time, the Israeli government has stood by refusing to respond with force....

Read The Rest Of The Article By Clicking Here

Peace Upon The Land

Visit Jewish.TV for more Jewish videos.
Curriculum For Teaching Shleimus HaAretzCurriculum To Teach Shleimus HaAretz
English - Outline for 5 Classes

Synopsis

Finally! A curriculum for teaching the Lubavitcher Rebbe's plan for peace in Eretz Yisrael.
The Curriculum is material for five classes. Suggested teaching materials are included in the PDF or as links from the curriculum. Starting with a be-iyun study of the halacha 329 in Hilchot Shabbos in both Mishna Brurah and the Alter Rebbe's Shulchan Oruch. Then on to real-time historical reasons backing up the Lubavitcher Rebbe's problem with land for peace that take us back in time to World War II and the Pre-World War II Marienbad Conference organized by Rav Chaim Ozer Grodzinsky and the Klausenberger Rebbe. This fascinating course will have your students sitting on the edge of their seats. Great Camp Material!!

To download the Teachers Curriculum click here:

Rav Gershon Tanenbaum To Speak In Crown Heights

Chabad of Cederhurst Hosts Former Mayor of Itamar

The Levi Yitzchok Library in Cederhurst, NY is hosting the former mayor of Itamar Rabbi Moshe Goldsmith and wife Leah to speak about the critical situation their city is facing. Chabad of Cedarhurst, Rabbi Zalman Wolowik (pronounced: "Volovick"!) is hosting the event due to the increasing terrorism Israelis are suffering due to Israel's insistence in giving land for peace.

Rebbe For Everybody - Arabs Too

It was the custom of the Lubavitcher Rebbe to write annual general letters on the occasion of various holidays and milestones throughout the year. These letters were addressed to "all Jewish sons and daughters wherever they may be," and delivered an inspiring message pertaining to some aspect of the upcoming holiday. These letters were originally written in Yiddish and were translated into various languages and disseminated throughout the globe. Mr. Machamed Wated Former Knesset Member 1981 - 1988 Rabbi Aaron Dov Halperin Editor in Chief of Kfar Chabad Magazine

The Hebrew translations to these letters were written by renowned author and educator, Rabbi Tuvia Blau. Because he was based in Israel, and internet and fax were not yet in use, the Rebbe did not review or edit these translations. However, when the Hebrew magazine Kfar Chabad began to publish the letters, the Rebbe would review every issue and edit the letters.

Once, after the Rebbe returned the magazine with the edits, Rabbi Blau and the editor of Kfar Chabad, Rabbi Aaron Dov Halperin, noticed something unusual. In the original Yiddish letter, the Rebbe used the term "Yid," ordinarily translated as "Jew," or in Hebrew, Yehudi. But wherever Rabbi Blau had used the term Yehudi in his Hebrew translation, the Rebbe changed it to "adam," person.

Rabbi Halperin could not contain his curiosity and called the Rebbe's secretary, Rabbi Leibel Groner, to clarify the matter.

To Read the Rest of the Article Click Here

Chabad Shluchim Conference Declares Peace Process Null and Void

Rabbi Gerlitzky Addresses Shluchim Conference On Need To End Oslo and Camp David

**********

Rabbi Yoseph Gerlitzky addressed the International Shluchim Conference:

We are all here- United and larger in number than the representatives in the UN who voted for the two state solution to divide Israel." Said Rav Gerlitzky Saturday night November 8 in Crown Heights Brooklyn, to the yearly meeting of Lubavitcher Rabbis from around the world.

Referring to recent UN resolutions, Rav Gerlitzky said: "While they represent different countries we represent the Lubavitcher Rebbe, the one and only leader of our generation who vehemently opposed such a scheme. Therefore we hereby declare in the name of all the Shluchim that the UN Resolution is null and void and there never, ever, will be a Palestinian state alongside Israel and every inch of Eretz Yisroel will remain under control of its rightful owner – Am Yisroel,” So declared Rabbi Yoseph Gerlitzky, himself a Lubavitcher outreach director in Tel Aviv Israel. Or as Lubavitcher Chassidim like to title their outreach rabbis: A Shaliach.

Rabbi Gerlitzky's brave words, brought a standing ovation and a resounding round of applause by the 4, 325 Chabad Rabbonim attending from around the globe.

His words came as surprise.
Such statements about Israel's controversial peace process are not usually heard at these meetings. Unusual in itself, for their leader, the Lubavitcher Rebbe commonly made many such statements before 1993 and was known for his vociferous stand against peace. Not that he was opposed to peace, but simply because he felt the agreements were not being done in good faith. In fact he felt and with good reason, that the agreements were being made as a weapon with which to legally destroy Israel.

Historical Fact More Powerful Than Political Theories
Citing the well known relationship that the Mufti, the father of the Palestinian & Arab Nationalist movements had with Hitler during the war as enough reason to not trust the agreements. (The Mufti of Jerusalem, lived with Hitler in Germany throughout the war) Historically as well, the Arabs have a history of using the issue of peace to promote war. For example, in 1974, while the Arabs prepared for war, Israel was lulled into thinking they weren't serious when the Egyptians asked to start peace talks in Washington. As the peace talkers were talking, Egypt attacked and Israel suffered terrible losses until by great miracles they fought back the Egyptian and Syrian armies retaking Sinai and the Suez Canal.

Rabbi Gerlitzky, who is also Chairman of the Rabbinical Congress for Peace, was addressing the annual Chabad Lubavitch International Shluchim Conference in Brooklyn, N.Y. A yearly very prestigious event, perhaps the largest rabbinical convention in the world. During his speech, Rabbi Gerlitzky, accused the UN and all those who support the false hope of a two state solution for the violence in Israel which affects both sides. Using a flip reasoning, he mentioned that every time a Palestinian teenager runs with a knife to stab an Israeli and gets shot, the death of this Palestinian is a result of the false hope of a two state solution.

Giving Israel's Land Is Against The Law
He quoted a ruling in Jewish Law in the laws of Shabbos (Sabbath) (Orach Chaim Chapter 329) about a Jewish border city in a non-Jewish country that is attacked on the Sabbath. The law is that one picks up arms and violates the Sabbath to protect the non-Jewish residents that live in the interior of that country. For if that town falls, the law states, the whole country will more easily be conquered.

Here, the legal ruling is discussing the case of a non-Jewish country and a Jewish city. More recent rulings point out that if thats the case for a Jewish town in a non-Jewish country to protect its non-Jewish residents, how much more so for a Jewish town in the Land of Israel to protect Jews!

Safety's The Rebbe's Concern
This rule, that safeguarding the safety of the residents of the State of Israel is the priority, over questionable peace agreements, is the bulwark foundation of the Lubavitcher Rebbe's famous campaign against the peace process, calling it: "Making peace with Hitler and his professors." The Lubavitcher Rebbe was never one to mince words when it came to issues of life and death.

Rabbi Gerlitzky pointed out quoting this stance, that Jewish law forbids handing over land under Israeli control to foreigners for the smallest bit given of its 30 mile width, only serves as a springboard for overrunning the whole country.

Work Of The Rabbis To Educate About The Dangers Of Land For Peace
“From time to time, he said, we meet with experts on the Middle East, professors and senior military officials to discuss with them the security situation. They always tell us that the reason an Arab gets up in the morning and decides to stab Jews or spends millions of dollars to buy missiles is because they feel that the entire world believes that they deserve a state of their own and Israel must provide them with more territory for this.

Hence, they feel that more terror and stabbings will pressure and precipitate Israel to give more and more. In the words of military officials: “Every Israeli declaration that under certain conditions we will be prepared to concede – this in itself is a prelude to terror."

Stopping Terror Is A Safety Issue, Not A Religious Consideration
It has nothing to do with the Temple Mount.
It has nothing to do with their economic situation (2/3's of the PA Arabs have to work in Israel, for there is no work for them there(UNWRA Report findings)) It has nothing to with what you hear in the media in Israel or outside Israel. It is has to do with one thing only and that is – the Israeli leadership is weak and gives in to the Arab demands. They do not believe in their cause. They aren't believers themselves that Jews are the rightful owners of all of Eretz Yisroel. Therefore the Arab negotiators exploit their weakness and use it as an opportunity to pressure more and squeeze out concessions.

There is only one solution, said Rabbi Gerlitzky, “The moment it will be clear in no uncertain terms that the Palestinians will never have a state of their own under any conditions and Israel will never give up an inch of its land – the pressure will cease. (But they see Israel demands more peace negotiations, so the terror continues. ed)

Concern For Life and Death Is Not "Political"
“When Israel realizes that we are dealing here with cold blooded murderers and that any concession made turns into a springboard that enables them to overrun the whole country as Jewish Law states; and once the Arab side sees they will never ever get what they want, then this will eliminate the root cause of the problem.”

Rabbi Gerlitzky recalled a meeting he and a group of rabbis had with former US Ambassador to Israel, Mr. Martyn Indyk who identified with the Peace Now ideology. After telling him what Jewish Law states he yelled at us: “You people need to have your minds switched” and nearly chased us out of his office.

Maybe The Torah Is Right?
“At a later date we met with the French Ambassador to Israel and after listening to what we have to say he said, “look, we've tried everything but it didn’t work. Maybe you are right? Perhaps the time has come to try the Torah's halachic way, maybe it will succeed.”

The Rabbinical Congress for Peace was founded in 1993 in order to alert public attention to the clear position of the Torah concerning territories under Israeli rule. This Halachic ruling is anchored in the supreme value in Jewish Law known as “the sanctity of life.” Saving a life supersedes the entire Torah. Because of this value, the Torah unequivocally forbids relinquishing even one inch of territory under Jewish rule or participating in any negotiations concerning withdrawal from any such territory.

To Read the Original Article: Click Here

Lubavitcher Rebbe On The Problem Of Safety Caused By Peace Process

letter-spirit-lead

**********

Greeting and Blessing!

This is to acknowledge receipt of your letter and enclosure.

I am reluctant, on principle, to involve a layman, however knowledgeable, even if he possesses s’michah, in a matter that is the subject of debate between rabbis. However, after you received a detailed letter from a rabbi and request clarification, I have no choice but to address myself to the issues at hand in reply, though necessarily not in depth.

I must begin with a general but crucial point, namely, that the arguments against my alleged stand are based on misinformation or on misconception of what my opinion is. I find it difficult to understand how this could happen, since I've repeatedly explained my position. So I will recap it once again.

  1. I am completely and unequivocally opposed to the surrender of any of the liberated areas (of the Land of Israel) currently under negotiation. Such as Yehuda and Shomron, the Golan Heights, etc. For the simple reason that ...
  2. To Read the Rest of the Letter Click Here


OBLIGATORY WAR VS OPTIONAL WAR
The War On Israel On Another Level
By Rabbi Chaim Ashkenazi

Rav of the Chabad Community in Tel Aviv As discussed at a farbrengen

How our personal service to God relates to Protecting the Land of Israel from Invaders

THE NEVER-ENDING WAR

The Chassid, R. Zalman Moshe, of blessed memory, once sat at a farbrengen and said “L’chaim” – again and again and again...and his face turned red, while those assembled waited impatiently to hear his words. He raised his voice and said: Do you think that life is a “shpilalaike” (a child’s game)?

This is a war! There’s a yetzer tov and a yetzer ha’ra (a good inclination and an evil inclination)

Torah speaks about two wars that are liable to occur at the time of the entry into Eretz Yisroel and its settling.

a) Milchemes mitzva (an obligatory war) – in which everyone must go and take part.

b) Milchemes Reshus (an optional war) – where there are all types of “exemptions” by which a person can stay home and remain behind in a protected area, such as the Home Front Command and the like.

According to their simple interpretation, these two forms of war are explained as follows:

An obligatory war is within the framework of the requirement to destroy the seven nations that were in Eretz Yisroel prior to the arrival of the Jewish People from Egypt. Since their actions were so utterly corrupt, we were commanded “you shall not allow any soul to live,” in order that we shall not learn from their conduct. An optional war is waged for the purpose of expanding the borders of Eretz Yisroel...

To Read The Rest of this Article Click Here: Click Here

Jailed Without Charges Or Trial
Prisoners Of The State


5 Towns Jewish News Aug 19, 2015

Evyatar Slonim, a 22-year-old man, a teacher of emotionally disabled children using horseback-riding therapy, scion of Chabad, descendant of the famous Feiglin and Slonim families, was arrested this week in Israel, sentenced to jail for six months, on charges of . . . what?

This is the very question his parents are asking. We asked his cousin Rabbi Moshe Feiglin of the Aliyah Institute in Crown Heights the same question. The family is concerned that their son is being made a scapegoat. For the charges and evidence don’t seem to exist, yet Evyatar is in prison. The other young men jailed with him range in age from 18 to 24, each with similar stories.

As reported by UPI News, Evyatar was arrested “based on alleged involvement in a radical Jewish organization” (Kahane Chai).

In an interview with Eyvatar’s mother, Mrs. Gila Slonim, an oleh from Australia: “In March of this year, Evyatar was arrested by the Shabak (Shin Bet, Israel’s General Security Service); he was held in their cells (equivalent to solitary confinement) for 12 days. For the first 8 days he was denied the right to see a lawyer, and a gag order was placed on his case for a month, so you never got to hear about that travesty of justice. At the end of 12 days, the court could no longer allow the Shabak to keep Evy, as there were no grounds for this. He was given an Administrative Distancing Order forbidding him from being in Yehuda and Shomron for a year and Jerusalem for six months.

“We toyed with making a public outcry once the gag order was lifted. We felt that by airing this in public we would in some way be betraying our country. Because as soon as we began to shout, the whole world was going to find out, and as loyal citizens who love Eretz Yisrael we were very uncomfortable with this.

“Today, the government has crossed the red line and placed three young men in prison without the right to a trial. This transgresses basic human rights . . . and our beloved homeland cannot be run in such an undemocratic way.

“We feel that Evy and the other two victims are scapegoats who have been targeted at a time when the government is trying to show it is doing something to rein in terror.

“In fact, Evyatar was on a family holiday at the time when the house in Douma was burned, removing any shred of doubt that he could be involved with such a heinous crime.”

Just as no charges were pressed, so was no alibi sought.

The other boys, one of whom is the late Rabbi Meir Kahane’s grandson, are all suspected of being involved with graffiti on a church (typical Arab activity), and while it’s not stated explicitly, each article on the boys’ arrests carries the story of the burning to death of a young Arab boy (again typical Arab activity)—and, by the way, of a mentally deranged person who stabbed people at a gay-pride parade. While there is admittedly no connection between the three incidents, nor even evidence of the boys’ connection to any of them, the media implication is clear: We are experiencing here an organized “wave” of extremist hate activities by religious Jews.

Organized? Wave? Extreme? Seemingly it is more of a “wave” of arrests and imprisonment of Orthodox men and women by police and Shabak without evidence.

At least the press is beginning to report the absurdity of Israeli justice, unbecoming for the most democratic state in the Middle East.

UPI: “Israel detains alleged Jewish extremist without trial for six months.” The Jewish Press: “Six Months Jail without Trial for Teen” Turkish Weekly: “1st Jewish suspect faces Israel’s ‘Admin Detention.’” Jerusalem Online: Israel’s Attorney General Approves Administrative Detention Against Three Extreme-Right Activists.”

In Eyvatar’s case, the court was about to drop the charges due to lack of evidence—“the Shin-Bet feared the boys would be released by the court for lack of evidence”—and used the administrative detention law to hold them.

Ynet reported on an interview with the parents of Mordechai Meyer, one of the arrested boys:

“Meyer’s parents, Gedalia and Sarah, said: ‘We are United States citizens and our children grew up there, in a democracy, among loving people and all our family is there. We raised the kids to love nature and all souls. We had a good livelihood. We left everything due to our love for Israel—our children as well—and we are kind of shocked.’

“Gedalia spoke of the night of detention: ‘We made aliyah from the United States to a democratic state. Our son was at home last week. They knocked on the door last night, showed a document stating that they were taking him to jail for six months without suspicion and without explanation. Suddenly, we now find ourselves with our son in jail and don’t know anything. We thought there were fair courts here. Mordechai studied Torah, liked everyone, lives outdoors in Samaria (West Bank).

“‘My son pointed out: Dad, they had to arrest someone.’”

How Could This Happen?
Writers in the Jewish newspapers and, most sadly, even in the Orthodox press constantly write—mistakenly—that Israeli use of “administrative detention” laws are applied only against “Palestinians.”

The law seems to have a few names. One is the Jewish Terrorist Law. Honenu, the legal aid group defending the boys, has hundreds of similar cases where administrative detention was used against Jews—mostly Orthodox Jews.

• • •

Yehuda Landsberg was arrested last year. Like the boys arrested more recently, he was accused of non-provable crimes with no evidence linking him to them. Yet he was jailed for two years. The Shabak, faced with no evidence linking him or the other two men jailed with him, set out to create evidence.

For two weeks, Yehuda was handcuffed to a low chair in a painful position by day and not allowed sleep. At night he was put in a feces-filled room. He refused to eat—for the food, besides being rotten, was of questionable kashrus. (Coming from such people, who could trust its kashrus?) Finally, after two weeks and being totally delirious, he cracked. When asked what he confessed to, “I don’t know” was all he said. “They want me to spy on my friends.”

Moriah Goldberg, an Orthodox young woman, was first arrested at age 13 with two friends for protesting the giving of Gush Katif to the Arab enemy. She was jailed for a month. After her case was publicized by Amnesty International, Israel finally relented and let her and her friends go.

In 2012, while doing her national service working in Gush Katif Museum in Jerusalem as a tour guide, Moriah was arrested after midnight, dragged in cuffs out of her parents’ home, interrogated, and jailed until the charges were shown to be baseless and she was released.

As reported in HaAretz (June 13, 2014), “A rare scene transpired last week at the Jerusalem Magistrate’s Court: Arieh Perl and another minor from Kedumim were indicted for carrying out a hate crime in Abu Ghosh. The case was exceptional because they were not caught in the act and never confessed to the offense during the investigation, and the indictment was based solely on circumstantial evidence.

“This indictment joins another handed down based on circumstantial evidence at the end of May against three students from the Dorshei Yechudecha Yeshiva high school in Yitzhar for an alleged hate crime committed in Gush Chalav in April. There, too, the minors survived the Shin Bet security service’s scathing intensive interrogation without letting out a word.”

Is ‘Price Tag’ Fabricated?
Did the Shin Bet apologize? Not quite. HaAretz also reported Shin Bet’s rather odd response: “Shin Bet officials note this development in the war against so-called ‘Price Tag’ attacks with satisfaction. These are the first cases of indictments without confessions (and evidence) since the Price Tag movement was declared a forbidden association in June 2013.”

No evidence. No confession. Yet Israel claims a “Price Tag association” to be at work within the Orthodox community. This absurd claim follows a long chain of arrests that Israel admits are lacking evidence and confessions. Even the confessions gained were obtained through torture. On this basis Israel presumes there to be a “Price Tag conspiracy.”

Commenting on Meir Ettinger’s case, Jerusalem Online reported: “The Nazareth Magistrates Court extended Ettinger’s arrest for another five days. Ettinger, a grandson of Rabbi Meir Kahane, is a prime target for the Shin Bet’s Jewish Department. He is considered one of the leaders of the extreme right in the West Bank. He is accused of unlawful assembly, arson, and conspiracy to commit a crime. But there isn’t evidence connecting Mr. Ettinger to any of the charges.

“Meir Ettinger’s attorney said, ‘This is a showcase detention and interrogation. Israeli authorities are attempting to show that they are taking action following the attack on the family in the village of Douma.”

What Law Allows This?
Imagine: With no evidence, anyone, anywhere in Israel may be picked up by government agents, disappear, be tortured (interrogated) for as long as necessary, denied a lawyer, denied being seen by a judge. Denied the right to be judged by evidence. Then be self-incriminated by statements made while being tortured mercilessly. Welcome to Israel. That’s what administrative detention is.

Through a loophole in the law, it can be used against anyone in Israel. It’s been used many, many times to unfairly convict hundreds if not thousands of Orthodox Jews for imagined crimes of political dissidence against the state, as “dangers to national security.” The victims are arrested and, in the face of a lack of evidence, they are tortured until a confession is extracted. Many times even if no confession is extracted, they are still convicted.

How Democratic Is Israel?
This opens the question of Israeli democracy in general. Are Israelis asked if they would like their homes, businesses, and land given away to Arab terrorists—or are they being told after secret negotiations? More democracy in action.

The government’s democracy appears to be a right reserved for the privileged few in power, not a right to be enjoyed by all Israelis. Israel continually demands from the United States the right of self-determination, yet those rights don’t seem to extend to Israelis themselves.

Commenting on this situation and Israel’s secret negotiations, the Lubavitcher Rebbe remarked in a discussion in 1979 after the Camp David agreement: “If the secret negotiations are so good, so why are they secret? Show us all the ‘good’ that is going on there!” (Sichos Kodesh 1979 vol. 3, Tu B’Av) v

For donations for funding the arrested boys’ considerable legal expenses, Eyvatar’s cousin Rabbi Moshe Feiglin of Aliyah Institute in Crown Heights has begun an emergency collection.

To Donate
Donate via PayPal, use the e‑mail comfort@aliyainstitute.com.

To donate by credit card, visit
https://aliyainstitutecom.clhosting.org/templates/articlecco_cdo/aid/633285/jewish/Donate-Online, and enter a note that this is for the Slonim family and the other boys arrested.
Article by Raanan Isseroff

Or send checks—payable to Aliya Institute, with a memo that it’s for the Arrested Boys Emergency Fund—to Aliya Institute, 525–527 E. New York Ave., Brooklyn NY 11225-4513.

To Read The Original Article Click Here

To Download a Printable Copy of the Article Click Here

Chabad Girls Commemorate Ten Years Since the Disengagement

Rebbitzin Swerdlov Preaches What She Teaches
The Lubavitcher Rebbe's Support For Israeli Settlement
Shmais.com Aug 3 2015

A group of Chabad girls from around the world, currently in Israel on a tour organized by Mrs. Miriam Swerdlow, visited the town of Nitzan, a town of trailers, where many of the Gush Katif area expellees are now living. The community of Nitzan is a village of temporary trailer homes established in the sand dunes south of Ashkelon. Originally built for Israeli families removed from the various towns in Gaza after Israel's government pulled out from the territory in 2006, giving the residents homes, farms and businesses to the Arabs.

The girls toured the trailer homes called in Hebrew: "Caravans", and watched a movie called, “The story of Gush Katif.” Chabad Shaliach for the residents and former shaliach to Gush Katif, Rabbi Yigal Kirzensaft told them about the quality of life for the former residents before, during and after the expulsion.

The girls were shocked to see the photos of the expulsion and how many of the expellees are still living in rickety caravans even today, ten years later. Despite the extreme heat, the girls stayed in Nitzan for a long time. They asked many questions and didn’t understand why the Jews were expelled from Gush Katif.

The girls gave tzedakah for the needy of Gush Katif and promised to be ambassadors for Shleimus Ha’aretz on their return home.

Bomb Shelters for the undesirables?
Sewage pipes rolled in by the Israeli government act as dubious protection against Ketyusha rockets. Artful messages on a sewage pipe bomb shelter in Nitzan encapsulate the spirit of families removed from their Gaza Strip homes in 2006. Two words on the right translate to: “We told you.” On the left is a quote from the 23rd Psalm: “I will fear no evil, for You are with me. The middle says: "We were expelled Orange, we have received Red". Perhaps a reference to broken government promises about permanent housing?

Many residents are forced until today, ten years later, to keep up bank payments for mortgages and loans on houses, farms and properties taken from them and given to the Arab enemy. Additionally, they are forced to pay rent on the shabby trailer homes.

To Read The Original Article Click Here
Op-EdThe Cost of Being Too Clever

By Steve Apfel - Op-Ed
School of Management - Johannesburg, South Africa

Op-Ed Op-Ed

By Steve Apfel / The Commentator
chabadinfo.com | December 14, 2014
“Be not over righteous, nor too clever.”
Solomon, a profoundly righteous and clever king, warns Israel for all time. His words speak cogently to modern Israel, at liberty to act for the good of its people, not least with regards to land.


If only Israel took the wise king’s early warning to heart.
Echelons of Israeli leaders and society chose to be exactly what Solomon warned them not to be: over-righteous and too clever.

Can anyone dispute that more ingenuity has gone into schemes to give away territory won against the odds than into schemes to keep territory for the benefit of Israel’s own people. Magnanimous is hardly the word. Foolhardy might be.

I’m sure one could turn up some example, but you’d have to dig pretty deep to come up with another nation that gave away parts of a tiny country to a well-disposed neighbor. To come up with another nation that handed its land on a platter to implacable foes you’d have far deeper to dig. Foolhardy is hardly the word. Nihilistic might be the right word. Like a child craving attention, Israel looked about for compliments only to have to ward off cudgels.

TO READ THE REST OF THE ARTICLE Click Here

Compliance with the law - A Supreme Value- But At What Price?

Questions For The Rabbi

5/4/2015
By Chabad Of Israel

Healthy Jewish society expects rabbis of Israel set the Jewish conscience and draw the line that direction. An IDF soldier is first and foremost, a Jew obligated to follow the law.

Basic Jewish Values
Throughout the Israeli public, rages a debate that in many is evoking a sense of disgust. Demagogy and dishonesty are crying out to heaven. A person has the right to think differently from others, but its intolerable to exchange views like socks, just to make them compatible with the desired conclusions. It is as if Israel is a satirical comedy program made for the purpose of bringing reasons in recordings and quotes from public figures, analysts and media people who each say the opposite. Each one for the singular selfish purpose of furthering their own goal.

The question of conscientious objection is a matter for serious thought and whether it is voiced by someone from the right or whether it comes from the left- whether it's due to religious reasons or whether it is due to reasons of pacifism, Israel's law is the law and the army is an army. But there comes a time when a person must stand before our conscience and honestly ask ourselves: "What is that limit that I will not be willing to cross, whatever the price?"

Can a person entertain even the possibility of refusal in the event of a collision with conscience? Is this a legitimate position?

Protect And Not Displace!

Read Rest of the Article! Click Here
Letters from the Lubavitcher Rebbe On Land for PeaceLetters On Land For Peace

By The Lubavitcher Rebbe

English 33 pages
Synopsis

Since 1951, the Lubavitcher Rebbe has tirelessly advocated for a strong Israel that not only doesn't give an inch, but takes at least a mile! (as the opportunity continually presents itself)
Making a case for defense of the Land of Israel, from the point of view of safety and security for all who dwell there, the Lubavitcher Rebbe brings to the foray a brilliant point of view seemingly devoid of religious considerations. In reading these letters, we see the Rebbe begging Israeli diplomats to use every opportunity to gain an advantage for the Jews of the land of Israel simply so they will be safe. They should not have to live in fear. These are letters to Israeli prime ministers, generals, state officials, prominent rabbis and anyone the Rebbe felt could make the smallest difference. The legal removal of Jews from their land by their own government appalled the Rebbe. While the Rebbe is certainly no Zionist, putting Jews in danger is forbidden, no matter who they are. Jewish law sees the safety of every Jew as the responsibility of incumbent on everyone, overriding the most religious considerations, even Shabbos.

To print off:
Download and have your printer prepare it as a booklet printed two-sided on 9 pages (8.5 inches by 11). To have us print them for you email Shevi at: Outreach Materials Coordinator Cost is $6 plus shipping.

To download the booklet click here:

Officials Honor Gush Katif Museum In Jerusalem

Historic Meeting Outlines Plans For Museums Future

By Martina Fernandez

"The existence of our people depends on remembering"

Historic board meeting presents events of a decade since the uprooting of Gush Katif. Dozens of important Israeli public figures gathered yesterday for a meeting of Gush Katif Museum in Jerusalem.

Dozens of prominent public figures from all walks of life gathered yesterday (Sunday) at the Dan Panorama Hotel in Jerusalem to celebrate a board meeting of the Gush Katif Museum in Jerusalem that marks a decade since the uprooting of Gush Katif and the disengagement.

The purpose of establishing the Board is to develop this museum in Jerusalem and its expansion. To keep the important story of Gush Katif, as Israeli history, a story of life, and its preservation of this vital history for the coming years. We must educate the Israeli public not only to mourn for the destruction of communities- but also to draw lessons for the future....

To Read Rest of the Article Click Here

Lag BeOmer Event For Gush Katif Refugees
Fun day for children of the North, victims of terror and Gush expellees

FREE!

Gush Katif Museum Presents...
For a fun day with Gush Katif Museum in Action Park in Moshav Lachish next to Kiryat Gat
Join us on Thursday Lag BaOmer 18th of Iyar, May 7, 2015 from 10am to 6pm
Admission is free for Children who are from families victimized by terror and for families from the North and for families expelled from the areas of Gaza & Gush Katif.
Donations are welcome!

For more information call: 02-6255456
תכונה רבה לקראת יום כיף שמקיים כמידי שנה מוזיאון גוש קטיף ב'אקשן פארק' שבמושב לכיש, ליד קרית-גת. האירוע הגדול יתקיים ביום חמישי, ל"ג בעומר, י"ח באייר, 7/5/2015 מהשעה 10:00 בבוקר ועד השעה 18:00 בערב. לאירוע יגיעו אלפי ילדים מהדרום, גוש קטיף ויו"ש נפגעי הטרור. הפארק כולל אטרקציות מגוונות והפתעות. הכניסה לפארק היא חינם, כולל השימוש במתקנים ובאטרקציות. להקת פרחי ירושלים בניצוחו של חנן אביטל תופיע במהלך יום הכיף במופע הצדעה מיוחד למשפחות נפגעי הטרור וילדי הדרום לאור מבצע צוק איתן, וכן מופע קסמים מרהיב עם פרסים.
לפרטים התקשרו 02-6255456

Read The Rest Of The Article Click Here

Chabads Love Affair With The Land of Israel

A Step Back In Time To 1993...

New York-based Jewish sect tries to thwart Mideast peace agreement

The Baltimore Sun
September 27, 1993
By Doug Struck, Staff Writer

KFAR CHABAD, Israel -- From 6,000 miles away in Brooklyn, followers of a partly paralyzed rabbi who has never been to Israel are financing Jewish opposition to the Israeli-Palestinian peace agreement.

The Lubavitcher ultra-Orthodox sect is dedicating "big millions" of dollars to the campaign against the agreement providing limited autonomy to Palestinians, according to the head of the group here.

They are raising money for the effort partly through full-page advertisements in the New York Times soliciting "tax deductible contributions" to help "thwart this suicidal withdrawal."

"Lives are in danger"
"We really believe lives are in danger because of this" agreement, said Rabbi Yosef Aronov, director of the Chabad movement in Israel. "We are doing everything we can to oppose it."


Whats Being Given Cause For Concern
The Lubavitchers have run dozens of full-page advertisements in Israeli newspapers, have rented a fleet of 1,000 buses for a rally at $200 a bus, have plastered billboards and printed banners with their slogan "The Land of Israel is in Danger," and have underwritten phones, cars and other logistics of the opposition campaign.

"They are the 'ready money,' " said Yisrael Medad, an official of a Jewish settlers group ....
"It's very irritating for secular Israelis that somebody who hasn't been here at all, even for a visit, wants to decide the future of Israel by remote control from New York....

Read The Rest Of The Article Click Here

Gulf War Miracles

The Persian Gulf War

By ChabadWorld.net
THE PERSIAN GULF WAR of 1991 has a unique significance in the unfolding of the Messianic Redemption.

Throughout history, it has been common for people to be suspi­cious of, disbelieve, ignore or deny words of prophecy. Prophecy can be intimidating. People naturally fear the unknown and they fear for the worst. This is especially understandable in the case of a Prophecy of doom. What about a favorable Prophecy? What if it originates from someone with a flawless publicly demonstrated and divinely confirmed track record? And what if we are to partic­ipate in its fruition? Do we not stand to gain more by taking a look at it than ignoring it? Let us examine one such case.

Yalkut Shimoni is the name of a Jewish Sacred Work written under the prophetic experience. It is a work which comments on the Jewish Bible. It was written centuries ago by a broadly accepted and renowned Torah Sage. In this work the following information was conveyed as an explanation of a passage from the Book of Isaiah, the Jewish Biblical Prophet. Paraphrased in part it states thus:

In the year that Moshiach will reveal himself, the Kings of the nations will contend one with the next; The King of Persia will war with the King of Arabia ...

Prophecies
Regarding this conflict, the Yalkut Shimoni Prophecy conveys numerous facts, including:
1) A war that troubles international leaders will occur

2) This war involves the ruler of Persia challenging the ruler of Arabia, with the latter appealing to a superpower for help.

3) The nations and especially the Israelis will be afraid and uncertain as to what to do and where to go.

4) The year in which this war occurs will be the same year that Moshiach will reveal himself

5) During this war, G-d will announce to the Jewish people that they have nothing to fear and that it will turn out to their favor.

6) During this war, Moshiach will announce to the Jewish people that the time of the Redemption has arrived.....

To Read The Rest Of The Article Click Here

Shluchim!

Stop The Disengagement by Educating About The Danger Of Giving Land


Rabbinical Congress For Peace is a an organization of 350 prominant Israeli Rabbis who patriotically promote safety for Jews living in the land of Israel. Join them by clicking on the picture to learn more about how you can helpLand for Peace?

By Yanki Tauber
Since G-d gave us a brain, why did He need to give us a Torah?

Torah, after all, is truth. And the brain is a piece of gray meat imbued with the amazing ability to ascertain truths. So why a divinely ordained code of life? Isn't the whole point of having a brain that we now possess the ability to figure it out on our own?

This question can be asked -- and answered -- on many levels. But the most simple explanation is that while reason is a very powerful tool, there is something in the human being that is even more powerful -- desire.

When we want something badly, desperately enough, we grab our brain, twist its arm behind its back, and compel it to manufacture such gobilydoop that anyone looking at us from the distance of a generation or a culture away will exclaim, "What happened to that person? Did his brain leak out of his head?" Of course, our brain is right there inside our head. It's even working overtime. It's just that it's running in reverse. Instead of figuring out the truth, it's figuring out how to build a logical foundation for what we want should be the truth.

That's why G-d gave us the Torah -- a set of truths that are not the product of our brains, but of the inherent truths upon which He predicated His creation of reality and the universe. The Torah's purpose is not to absolve us of the need to use our brains -- on the contrary, it expects us to work the brain to death comprehending the what, why and how of the truths it embodies. But it does enable us to know when our brain is running backwards. If the end result of our reasoning and logicizing doesn't mesh with the divine truths contained in the Torah, we're doing something wrong.

The people of Israel desperately desire peace. And we desperately desire that our enemies should desire this as much as we do. We are simply not prepared to accept a reality that contradicts this all-consuming desire.

People looking at us from the outside are scratching their heads and saying: What's the matter with these people? Have their brains leaked out of their heads?

To Read The Rest Of The Article Click Here

A Project Of The Crown Heights Committee For Shleimus HaAretz

visit our website: Chabad4Israel.org
Advocating For Israel - Chabad Style!

 

Video of the Week - Was Yesha Council Working with Shabak To Expel The Citizens of Gush Katif? Watch this fascinating expose using unpublished video footage from Israeli TV


chabad4israel.org